Наш статут

Статут

спільноти  «Виноградник»

парафії Патріаршого Собору Воскресіння Христового

Української Греко-Католицької Церкви

 1. Загальні положення

1.1. Спільнота «Виноградник» (далі – Спільнота) – добровільне об’єднання мирян парафії Патріаршого Собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви (далі – Парафія), об’єднаних для спільного сповідання віри в Господа Ісуса Христа та поклоніння Триєдиному Богу, взаємного духовного зростання в Церкві та проповіді Доброї Новини (Євангелія).

1.2. Спільнота живе та діє у русі Віднови в Святому Дусі Католицької Церкви у відповідності до документів ІІ Ватиканського Собору та Міжнародної Служби Католицької Харизматичної Віднови (ICCRS).

1.3. Спільнота не є юридичною особою.

1.4. Спільнота діє відповідно до Кодексу Канонів Східних Церков, Партикулярного права УГКЦ та цього Статуту .

1.5. Спільнота має свій логотип і гасло, які затверджує Настоятель  Парафії за поданням  Ради Спільноти.

 1. Місія Спільноти

2.1. Приведення людей до Ісуса Христа і членства у Його Церкві, розвиток їхньої зрілості в Христі, підготовка до сповнення свого покликання та виконання життєвої місії в світі для прославлення Божого імені, зокрема через служіння у Спільноті та Парафії.

 1. Формація та діяльність Спільноти

3.1. Діяльність Спільноти спрямована на формування членів Спільноти як учнів Христових і активних членів Церкви.

3.2. Формація складається з:

 • формації служителів;
 • формації членів Спільноти;
 • формації симпатиків Спільноти.

3.3. Зміст та порядок здійснення формації визначає Рада Спільноти.

3.4. Для здійснення своєї Місії Спільнота проводить:

3.4.1. загальні формаційні зустрічі членів Спільноти;

3.4.2. формаційні зустрічі у малих групах;

3.4.3. євангелізацію, в тому числі через курс «Альфа»;

3.4.4. біблійні читання, спрямовані на вивчення Слова Божого;

3.4.5. молитовні зустрічі, у тому числі молитву прослави;

3.4.6. нічні чування;

3.4.7. інші служіння.

3.5. Члени Спільноти беруть участь як учасники та служителі у Школі Християнського Життя та Євангелізації та служіннях цієї школи.

3.6. Малі групи Спільноти

3.6.1. Малі групи об’єднують членів Спільноти з метою проходження ними формації в межах Спільноти, їх постійного організаційного та інформаційного супроводу в процесі повсякденного духовного життя, а також надання взаємної молитовної та комунікаційної підтримки на шляху духовного зростання.

3.6.2. Перелік та склад малих груп визначає лідер Спільноти за згодою Ради Спільноти та Капелана.

3.6.3. Лідер Спільноти призначає та звільняє аніматорів малих груп та їх помічників з числа членів Спільноти за згодою Ради Спільноти та Капелана.

3.6.4. Рада Спільноти може визначити порядок підготовки аніматорів малих груп та їх помічників.

3.7. Служіння Спільноти

3.7.1. Служіння Спільноти є постійними або тимчасовими напрямами діяльності Спільноти, спрямованими на реалізацію Місії та завдань Спільноти.

3.7.2. Рада Спільноти за погодженням із Капеланом та у разі необхідності з Настоятелем Парафії вирішує розпочати або закінчити певне служіння Спільноти.

3.7.3. Рада Спільноти призначає відповідального за служіння з числа членів Спільноти, а за необхідності швидко прийняти рішення – лідер Спільноти з наступним затвердженням Радою Спільноти.

 1. Симпатики та члени спільноти

4.1. Симпатиком є особа, яка відвідує загальні формаційні зустрічі членів Спільноти, але не відповідає всім вимогам члена Спільноти та  не взяла на себе обов’язки члена Спільноти. Симпатики можуть безперешкодно брати участь у загальних формаційних зустрічах, молитвах прослави, нічних чуваннях та інших заходах Спільноти.

4.2. Членом Спільноти може бути симпатик, який відповідає таким вимогам:

 1. увірував в Ісуса Христа, як у свого особистого Спасителя, охрещений в ім’я Пресвятої Тройці, прийняв Таїнство Миропомазання, бере участь в Таїнствах УГКЦ (зокрема Сповідь, Євхаристія);
 2. пройшов підготовку на курсі «Альфа», РУАХ, рівнозначному євангелізаційному курсі або літню сесію 1 рівня Школи християнського життя та євангелізації;
 3. 6 місяців відвідує зустрічі Спільноти. Участь у курсі «Альфа», РУАХ, який проводить Спільнота або інші спільноти, належить зараховувати як час відвідування зустрічей спільноти;
 4. погоджується виконувати обов’язки члена Спільноти;
 5. публічно підписав прохання про участь у Спільноті.

Після 3 місяців відвідування спільноти аніматор малої групи повідомляє особу про можливість стати членом Спільноти, про права та обов’язки члена Спільноти. Аніматор малої групки бере на себе обов’язок духовного супроводу такої особи до її членства в Спільноті.

4.3. Особа, яка відповідає вимогам пункту 4.2. цього Статуту та виявила бажання стати членом Спільноти проходить молитву прийняття членом Спільноти.

4.4. Обов’язки члена Спільноти включають, але не обмежуються:

 • щоденна особиста молитва та молитва в намірах Спільноти (не менше 15 хвилин);
 • щоденне читання Святого Письма;
 • життя Таїнствами Церкви;
 • участь у загальних зустрічах Спільноти та малих групах;
 • складання щомісячної грошової пожертви на діяльність Спільноти;
 • -служіння Богу відповідно до своїх обдарувань.

4.5. Права члена Спільноти:

 • брати участь у зустрічах, інших заходах Спільноти;
 • брати участь у загальних зборах членів Спільноти;
 • обирати та бути обраним лідером, членом Ради Спільноти;
 • бути призначеним заступником лідера Спільноти, скарбником, секретарем Спільноти, лідером служіння та його заступником,  аніматором малої групи, відповідальним за служіння;

4.6. Член Спільноти може служити своїми дарами іншим християнським спільнотам, якщо перед тим він порадився про це з Лідером та Капеланом Спільноти.

4.7. Члени Спільноти підтверджують своє бажання продовжувати бути членом Спільноти щороку. У випадку непідтвердження членство у Спільноті цієї особи є припиненим.

4.8. Член Спільноти може у будь-який момент припинити або зупинити на визначений термін (не більше 2 років) своє членство у Спільноті, подавши секретарю Спільноти відповідну заяву. Про факт надходження такої заяви секретар Спільноти інформує Раду Спільноти.

4.9. Рада Спільноти виключає особу із членів Спільноти, якщо ця особа:

1) висловила бажання припинити своє членство; або

2) усвідомлено і систематично не виконує обов’язків члена Спільноти; або

3)  чинить публічне згіршення своєю поведінкою;

У випадку настання обставин, які визначені у пунктах 2 або 3 аніматор малої групи, до якої входить член Спільноти, робить йому перше попередження віч-на-віч. Якщо ця особа є аніматором малої групи, то таке попередження робить лідер Спільноти, його заступники або Капелан.  Якщо член Спільноти не звернув увагу на попередження та не змінив свою поведінку, то за ініціативою аніматора малої групи (лідера Спільноти, його заступника або Капелана у випадку аніматора малої групи) Рада Спільноти може прийняти рішення про позбавлення членства у Спільноті. Таке рішення може бути оскаржене особою до настоятеля парафії.

 1. Органи та внутрішня організаційна структура Спільноти

5.1. Органами Спільноти є:

 • Загальні збори членів Спільноти;
 • Рада Спільноти;
 • Лідер спільноти.

5.1.1. Лідером Спільноти, його заступниками, членами Ради можуть бути лише особи, які є членами Спільноти не менше 1 року. Строк членства в інших спільнотах руху віднови в Святому Дусі Католицької Церкви належить зараховувати до строку членства у Спільноті.

5.1.2. До внутрішньої організаційної структури Спільноти також входять:

 • Капелан Спільноти;
 • Заступники лідера Спільноти;
 • Скарбник;
 • Секретар.

5.1.3. Рішення органів Спільноти повинно бути погоджене Капеланом Спільноти чи іншим священиком, визначеним Настоятелем Парафії. Будь-яке рішення органів Спільноти може бути зупинене Капеланом з подальшим вирішенням цього питання Настоятелем Парафії.

5.2. Загальні Збори членів Спільноти

5.2.1. Загальні Збори членів Спільноти проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік, та є правоможними за участі більшості членів Спільноти.

5.2.2. Кожний член Спільноти на Загальних Зборах членів Спільноти має один голос. Особи, що проходять підготовку для набуття членства в Спільноті, можуть брати участь у Загальних Зборах членів Спільноти з дорадчим голосом.

5.2.3. Загальні Збори членів Спільноти скликає Лідер Спільноти, Рада Спільноти, не менш як третина членів Спільноти або Настоятель Парафії.

5.2.4. Загальні Збори членів Спільноти:

 • обирають трьох кандидатів на посаду лідера Спільноти;
 • обирають чотирьох членів Ради Спільноти строком на два роки;
 • можуть розглядати інші актуальні питання діяльності Спільноти за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції інших органів Спільноти.

5.2.5. Загальні Збори членів Спільноти приймають рішення більшістю від присутніх членів Спільноти.

5.2.6. Результати Загальних Зборів членів Спільноти оформляються протоколом, який підписує лідер Спільноти та секретар Спільноти.

5.3. Рада Спільноти

5.3.1. Рада Спільноти здійснює загальну координацію діяльності Спільноти.

5.3.2. До Ради Спільноти входять Лідер Спільноти, Капелан та 8 членів Ради.

4 членів Ради Спільноти призначає Лідер Спільноти, 4 членів – обирають Загальні збори членів Спільноти.

5.3.3. Строк повноважень Ради – 2 роки. Рада Спільноти припиняє свої повноваження достроково у випадку дострокового припинення повноважень лідером Спільноти.

Склад Ради Спільноти повинен бути сформований протягом 1 місяця після обрання лідера Спільноти.

5.3.4. Формою роботи Ради Спільноти є її засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Ради Спільноти скликає лідер Спільноти, заступник Лідера Спільноти, Капелан  або не менш як третина складу Ради Спільноти.

Засідання Ради Спільноти є правоможним за участі 2/3 її членів.

Для вирішення певних питань на засідання Ради Спільноти можуть бути запрошені інші особи, у тому числі не члени Спільноти. Ці особи не мають права голосу на засіданні Ради Спільноти.

5.3.5. Рада Спільноти приймає рішення більшістю від присутніх її членів та за потреби повідомляє про них членів Спільноти. За необхідності з ініціативи лідера Спільноти Рада Спільноти може приймати рішення в заочному (електронному чи телефонному) режимі шляхом опитування з подальшим підтвердженням цього рішення на наступному засіданні Ради Спільноти.

5.3.6. Якщо член Ради Спільноти добровільно склав свої повноваження або припинив членство у Спільноті, то на його місце повинен бути призначений інший член Спільноти. Таку особу призначає лідер Спільноти або обирають загальні збори членів Спільноти залежно від того, хто призначив або обрав члена Ради, який припинив  свої повноваження.

5.4. Лідер Спільноти

5.4.1. До повноважень Лідера Спільноти належать:

 • керівництво поточною діяльністю Спільноти;
 • забезпечення ефективної взаємодії між Парафією та Спільнотою;
 • представлення інтересів Спільноти у взаємовідносинах з третіми особами;
 • ведення загальних зборів членів Спільноти, засідань Ради Спільноти, організація роботи Ради Спільноти;
 • представлення на загальних зборах членів Спільноти загального звіту про діяльність Спільноти у поточному році та  проекту  програми діяльності Спільноти на наступний рік.

5.4.2. Лідера Спільноти обирає Рада Спільноти більшістю від її складу серед 3 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів на загальних зборах членів Спільноти.

Якщо жоден з 3 кандидатів не отримав голосів більшості членів Ради Спільноти, то члени Ради Спільноти голосують за одного з двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів під час попереднього голосування.

Настоятель Парафії затверджує особу, обрану лідером Спільноти.

5.4.3. Лідера Спільноти обирають на два роки. Одна і та ж особа не може бути лідером Спільноти більше двох строків підряд.

5.4.4. Повноваження лідера Спільноти є припиненими достроково:

 • у випадку його добровільної відмови від своїх повноважень;
 • припинення його членства у Спільноті;
 • рішення не менш як 2/3 членів Ради Спільноти;
 • рішення Настоятеля Парафії;

5.4.5. У разі дострокового припинення повноважень лідером Спільноти заступник лідера Спільноти (перший заступник, якщо є більше одного заступника) виконує повноваження лідера спільноти до обрання нового лідера Спільноти.

5.5. Капелан

5.5.1. Капеланом є священик Парафії, якого призначив Настоятель Парафії на прохання Ради на невизначений строк.

5.5.2. Капелан:

 • сприяє розвитку Спільноти у відповідності до вчення Католицької Церкви;
 • бере участь в засіданнях Ради Спільноти і загальних зборах членів Спільноти;
 • проводить формацію для членів Ради Спільноти, аніматорів малих груп;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту та доручень Настоятеля Парафії.

5.6. Заступники лідера Спільноти

5.6.1. Рада Спільноти за поданням лідера Спільноти призначає заступника(-ів) лідера Спільноти.

Якщо у лідера Спільноти є більше одного заступника, то він призначає першого заступника.

5.6.2. До повноважень заступника Лідера Спільноти, належать:

 • здійснення повноважень, делегованих Лідером Спільноти;
 • виконання повноважень Лідера Спільноти за його відсутності у межах, делегованих Лідером Спільноти;
 • виконання завдань пов’язаних з координацією та організацією діяльності Спільноти.

5.6.3. Підставами для дострокового припинення повноважень заступника лідера Спільноти є ті ж підстави, що і визначені для лідера Спільноти.

5.7. Секретар

5.7.1. Секретаря призначає та звільняє Рада Спільноти з осіб, які входять до її складу, за поданням лідера Спільноти.

Одна і та ж особа може поєднувати посаду секретаря із посадою заступника лідера Спільноти, скарбника.

5.7.2. До повноважень секретаря належать:

 • ведення протоколів засідань Ради Спільноти, загальних зборів членів Спільноти;
 • організація документообігу, зокрема, але не виключно, ведення списку членів Спільноти та їх контактних даних, зберігання електронних копій матеріалів конференцій, молитов прослави, малих груп;
 • інформування членів Спільноти про заходи Спільноти та інші християнські заходи;

5.8. Скарбник

5.8.1. Скарбника призначає та звільняє Рада Спільноти з осіб, які входять до її складу, за поданням лідера Спільноти.

Одна і та ж особа може поєднувати посаду скарбника із посадою заступника лідера Спільноти, секретаря.

5.8.2. До повноважень скарбника належать:

 • організація фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності Спільноти;
 • збирання щомісячних грошових пожертв членів Спільноти;
 • розпорядження грошима Спільноти відповідно до рішень Ради Спільноти.
 1. Фінансово-господарська діяльність Спільноти

6.1. Кошти Спільноти складаються з добровільних щомісячних пожертв членів Спільноти та пожертв доброчинців і витрачаються на забезпечення діяльності Спільноти.

6.2. За ведення бухгалтерії Спільноти відповідає скарбник Спільноти в межах та в порядку, визначених Радою Спільноти. Поточний фінансовий контроль здійснює лідер Спільноти.

6.3. Скарбник Спільноти щорічно звітує перед Радою про фінансово-господарську діяльність Спільноти.

 1. Адреса Спільноти

7.1. Адреса місцезнаходження Спільноти – Патріарший Собор Воскресіння Христового, вул. Микільсько-Слобідська 5, м.Київ, 02002

 1. Прикінцеві та перехідні положення

8.1. Додатками до цього статуту є:

8.1.1. прохання про членство у Спільноті «Виноградник» Парафії Патріаршого Собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви;

8.1.2. анкета члена Спільноти «Виноградник» Парафії Патріаршого Собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви.

8.2. Цей статут набирає чинності після його затвердження Настоятелем Парафії.

8.3. Рада Спільноти може вносити зміни у цей Статут шляхом прийняття рішення 2/3 від її складу з наступним затвердженням цих змін Настоятелем Парафії.

8.4. У перших після набрання чинності цим Статутом виборах лідера Спільноти беруть участь (мають право голосу та право бути обраними) виключно особи, які були членами Спільноти 01 березня 2015 року.

8.5.  У перших після набрання чинності цим Статутом виборах Ради Спільноти беруть участь (мають право голосу та право бути обраними) всі особи, які є  членами Спільноти незалежно від строку такого членства.


ПРОХАННЯ

про членство

у Спільноті «Виноградник»

Парафії Патріаршого Собору Воскресіння Христового

Української Греко-Католицької Церкви

 

Я, ___________________________________________________________ за власним бажанням та з відчуттям покликання до возвеличення імені Господнього і участі в Його Церкві, прошу про членство у Спільноті «Виноградник».

Ставши членом Спільноти, беру на себе такі обов’язки:

 • щоденна особиста молитва та молитва в намірах Спільноти (не менше 15 хвилин);
 • щоденне читання Святого Письма;
 • життя Таїнствами Церкви;
 • участь у загальних зустрічах Спільноти та малих групах;
 • складання щомісячної грошової пожертви на діяльність Спільноти
 • служіння Господу відповідно до своїх обдарувань.

Із Статутом спільноти ознайомлений / ознайомлена.

 

________________                                                     ________________

(дата)                                                                              (підпис)


АНКЕТА

Члена Спільноти «Виноградник»

Парафії Патріаршого Собору Христового Воскресіння

Української Греко-Католицької Церкви

Друкованими літерами

Прізвище, ім’я та

по батькові

Дата і місце народження
Адреса проживання
Телефони
Електронна адреса
Ім’я і дата народження дружини / чоловіка
Ім’я і дата народження дітей
Улюблена справа (хобі)
Освіта,

Професія

Додаткові відомості

за бажанням

 

 

 

 

________________                                                     ________________

(дата)                                                                              (підпис)

Поділитися з друзями: