Конституція ОКСу

                                             КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                           

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
ОКС (Об’єднання Католицьких Спільнот) — це мережа спільнот та активних
християн, об’єднаних спільною місією і цінностями, які відчувають себе великою християнською родиною, приналежною до Католицької Церкви, та черпають свою ідентичність з Руху Католицької Харизматичної Віднови.
НАША МЕТА — йти за натхненням Святого Духа у сповненні прагнення
серця Ісуса про єдність між дітьми Отця (Ів. 17:20-21), будуючи мости любові,
довіри і взаємного служіння між християнами, щоб світ увірував у Христа —
Господа й Спасителя.


НАША МІСІЯ
1. Бути родиною та формувати культуру братерства, любові й поваги.
Ми працюємо над тим, щоб створити середовище для зустрічей, молитви,
формації, спільного служіння й розвитку спільнот та активних християн у дусі
взаємної любові й поваги; ми прагнемо до братерських взаємовідносин між
нашими спільнотами й усіма християнами.
2. Бути голосом Католицького харизматичного руху в Україні.
Об’єднуючи більшість католицьких харизматичних спільнот в Україні та діаспорі, ми вважаємо своїм обов’язком робити посильний внесок у розвиток всього католицького харизматичного руху, зокрема через співпрацю з ХАРІС та Європейською мережею спільнот, доносячи наше бачення та будуючи спільне служіння. З іншої сторони нашим завданням є дбати про католицьку ідентичність харизматичного руху в Україні, передаючи спільнотам й учасникам руху Віднови в Україні візію і завдання, які Церква ставить перед нами.
3. Євангелізувати та християнізувати суспільство, наслідуючи ревність
перших учнів і апостолів.
Наші спільноти є дуже різні, але нашим спільним покликанням є євангелізація. Ми прагнемо познайомити кожного з живим Ісусом, привести його до особистих стосунків з Ним та полюбити Його містичне Тіло — Церкву. Наша ціль — це християнізувати суспільство, впливаючи на медіа, освіту, культуру, політичні та інші суспільні процеси на основі християнських цінностей і засад.
4. Формувати мирянських лідерів, створювати й допомагати розвиватися мирянським спільнотам.
Церква постійно запрошує мирян до активної позиції й усвідомлення своєї місії в Церкві. Рух Віднови завжди був осередком мирян, готових брати відповідальність за Матір-Церкву. Ми віримо, що формування мирянських лідерів — це ключова засада докорінної переміни нашого суспільства й навернення його до Христа. А найкращим місцем такого зростання є зрілі мирянські спільноти. Тому ми наполегливо працюємо над формуванням лідерів-мирян, а також над створенням і розвитком зрілих мирянських спільнот.
5. Працювати над зціленням ран Тіла Христового.
Від початку свого виникнення рух Віднови був глибоко екуменічним. Про це його покликання неодноразово нагадував Папа Франциск, запрошуючи будувати мости любові й прощення між поділеними християнами. Тому й ми прагнемо вести діалог й розвивати тісну співпрацю з різними Церквами та церковними спільнотами, прощаючи взаємні образи й намагаючись спільно служити Христу. При цьому ми не творимо “гібридну” духовність, а лише прагнемо краще зрозуміти один одного, зберігаючи свою конфесійну ідентичність.

НАШІ ЦІННОСТІ
1. Ісус у центрі: особисте навернення до Христа; життя згідно Божого Слова й
науки Церкви; особисті стосунки з Ісусом, зокрема через таїнства й особисту
молитву.
2. Відкритість на Святого Духа: досвідчення хрещення Святим Духом;
слухання Божого голосу; розвиток пророчого покликання; молитва прославлення.
3. Зріла духовність: важливість, як віри, так і розуму у всіх аспектах життя
людини; критичне мислення й здоровий глузд, які є “вакциною” від
фундаменталізму; баланс між теорією і практикою, між стосунками й служінням, між бути й діяти.
4. Посвяченість і глибокі братерські стосунки: модель завіту, як форма
посвяченості у спільноті й між спільнотами в ОКСі; п’ять стовпів спільнотного
життя: любов, свобода, відповідальність і порядок, справедливість, ієрархічність.
5. Харизматичність: розвиток харизм і дарів (як окремих членів спільнот, так і
цілих спільнот); акцент на розпізнанні покликання кожної особи й спільноти;
належна харизматична формація.
6. Католицька ідентичність: в навчаннях; в душпастирському підході; в
самоідентифікації; в розумінні ролі ієрархії, духовенства й мирян.
7. Єдність у різноманітності: цінуємо відмінність й індивідуальність спільнот;
радіємо різноманітністю їхніх покликань та харизм і вбачаємо в цьому багатство, а не загрозу; вчимося поєднувати цю різноманітність у стосунках і служінні.
8. Екуменічна орієнтованість: в інших конфесіях вбачаємо братів, а не ворогів; прагнемо до єдності й реальної співпраці з братами-протестантами й православними відповідно до вчення Католицької Церкви про екуменізм; відкриті на широкий діалог, зокрема в питанні розуміння віри й Божого Слова, при цьому не намагаємося творити “гібридну” духовність чи теологію, а поважаємо конфесійну ідентичність кожного. Ми збираємося, щоб ділитися дарами і взаємно збагачуватися.
9. Лідерство мирян і пошана до духовенства: цінуємо і розвиваємо
покликання мирян до лідерства; шануємо духовенство та ієрархічний устрій
Церкви; йдучи за навчанням Папи, формуємо культуру стосунків без клерикалізму й патерналізму.
10. Вплив на суспільство й політику: через євангелізацію; формацію лідерів; поширення християнських цінностей; створення й підтримку відповідних громадських інститутів чи християнських підприємницьких ініціатив; активне заангажування у сферу медіа, культури й освіти та інші сфери суспільного життя. Сприяючи розбудові різних суспільних інституцій, прагнемо формувати Нову Культуру суспільно-політичних відносин, виходячи із засад Соціального Вчення Церкви.

НАШІ ПРИНЦИПИ
1.Принцип свободи.
Ми шануємо гідність кожної особи й спільноти, тому для нас є важливим,
щоб кожен приймав рішення щодо участі в ОКСі і свого покликання в ньому
вільно, керуючись розумінням Божої волі й власною совістю. Ми хочемо, щоб цей Дух Божої свободи був основою нашого буття разом. Наша єдність будується на спільних цінностях, християнській зрілості й бажанні служити один одному.
2. Принцип відповідальності.
Свобода без відповідальності є руйнівною. Тому ми дбаємо, щоб кожен
сумлінно виконував взяті на себе зобов’язання, розуміючи, що це є основа любові й зрілого християнського життя.
3. Принцип справедливості.
Справедливість є відображенням Божого порядку, до якого веде нас Дух
Святий. Ми прагнемо, щоб ті, які більше віддають, могли більше отримати. Однак взірцем на цьому шляху для нас є підхід Ісуса щодо бідної вдови, а не фарисея, котрий хвалився перед Богом у храмі. Це означає, що для нас міра жертовності визначається ставлення до спільної справи.
4. Принцип самоврядності.
Ми цінуємо різноманітність дарів та покликань кожної спільноти й кожної
особи. Тому ми не намагаємося змінити ідентичність спільнот і не втручаємося у їхнє самоврядування, а навпаки вважаємо великим Божим даром єдність у
різноманітності.
5. Принцип відкритості й довіри.
Ми віримо, що готовність довіряти й вчитися один в одного, бажання ділитися
своїми радощами й труднощами та взаємно служити своїми дарами — це
вираження зрілості нас самих та наших спільнот. Тому ми всіляко плекаємо цю
довіру й відкритість один до одного.
6. Принцип спільності й братерства.
Любов у сім’ї бажає мати спільність: спільне життя, спільних дітей, спільний
дім,… Братерська любов спонукає також і нас мати спільний час молитви й
спілкування, будувати спільні служіння й місії. Ця любов вчить нас бути щедрими, ділитися тим, що маємо, і брати участь у носінні тягарів (служіннях) одні одних. Хочемо, щоб служіння усіх було служінням ОКСу, а служіння ОКСу — служінням усіх. При цьому ОКС не привласнює собі служінь спільнот і не керує ними, а лише координує і сприяє розвитку.
7. Принцип зрілості й балансу
Баланс є виразом християнської зрілості на противагу крайнощам. Тому ми,
прагнучи цієї зрілості, шукаємо балансу між стосунками й діяльністю,
харизматичною і раціональною складовою християнського життя, служінням і
особистим життям,…

                                                                                  КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                                   ІI. УЧАСНИКИ ОКСу

ЧЛЕНСТВО В ОКСі
ОКС має дворівневе членство: спільнотне й індивідуальне. Як
індивідуальне, так і спільнотне членство може бути дійсним і асоційованим.

Індивідуальне членство
Дійсне індивідуальне членство
Вимоги для набуття дійсного індивідуального членства та відповідні
обов’язки:
а) Приймати й дотримуватися цінностей, принців й правил ОКСу.
б) В повному обсязі виконувати рішення органів управління ОКСу (зокрема,
сплачувати членські внески).
в) Мати належний рівень духовної й психологічної зрілості та відповідний
досвід служіння.
г) Написати відповідну заяву, заповнити електронну анкету та отримати
позитивне рішення повноважного органу ОКСу (на основі висновків кадрової
комісії ОКСу).
д) Брати активну участь у здійсненні місії, мети, завдань і цілей ОКСу.
Права індивідуального члена ОКСу:
а) Право голосу й право були делегованим на Загальні Збори ОКСу.
б) Право обирати й бути обраним у центральні чи територіальні керівні органи
ОКСу.
в) Право першочергової участі у різноманітних заходах та зустрічах, які
організовує ОКС, а також у роботі комітетів ОКСу та інших відповідних
структурних ланках ОКСу.
г) Право розширеного доступу й користування електронною системою
координації роботи ОКСу.
Асоційоване індивідуальне членство
Вимоги для набуття індивідуального асоційованого членства та
відповідні обов’язки:
а) Приймати й дотримуватися цінностей, принців й правил ОКСу.
б) Сприяти здійсненню місії, мети, завдань і цілей ОКСу.
в) Написати відповідну заяву, заповнити електронну анкету та отримати
позитивне рішення повноважного органу ОКСу (на основі висновків кадрової
комісії ОКСу).
Права асоційованого індивідуального члена ОКСу:
а) Право брати участь у діяльності зборів територіального округу ОКСу з
правом дорадчого голосу.
б) Право на участь у різноманітних загальних заходах та зустрічах, які
організовує ОКС.
в) Право участі у діяльності Комітетів ОКСу та інших структурних ланках
ОКСу.
г) Право користування електронною системою координації роботи ОКСу.

Спільнотне членство
Дійсне спільнотне членство
Вимоги для набуття спільнотою дійсного членства та відповідні
обов’язки:
а) Приймати й дотримуватися цінностей, принців й правил ОКСу.
б) Делегувати принаймні 3 осіб зі спільноти, які представлятимуть спільноту в
ОКСі. Кожен представник спільноти має всі права й обов’язки індивідуального
дійсного члена ОКСу.
в) В повному обсязі виконувати рішення органів управління ОКСу (зокрема,
забезпечити оплату членських внесків відповідно до кількості представників
спільноти).
г) Написати відповідну заяву, заповнити електронну анкету та отримати
позитивне рішення повноважного органу ОКСу (на основі висновків кадрової
комісії ОКСу).
д) Брати активну участь у здійсненні місії, мети, завдань і цілей ОКСу,
зокрема, принаймні один раз протягом року з метою інформування провести
презентацію діяльності ОКСу в межах спільноти (матеріали презентації
пропонує повноважний орган ОКСу)
Права спільноти як дійсного члена ОКСу:
а) Право делегувати й відкликати дійсних членів спільноти, щоб вони
представляли спільноту в ОКСі.
б) Право делегувати й відкликати дійсних членів спільноти до складу
асоційованих членів ОКСу (якщо інше не прийняте повноважним органом
ОКСу, то всі дійсні члени спільноти-дійсного члена ОКСу мають право
належати до складу асоційованих членів ОКСу).
в) Право участі в усіх зустрічах ОКСу і діяльності усіх структурних ланок
ОКСу (через своїх дійсних і асоційованих представників).
г) Право духівника спільноти належати до духовної колегії ОКСу.
д) Право розширеного доступу й користування електронною системою
координації роботи ОКСу.
Асоційоване спільнотне членство
Вимоги для набуття спільнотою асоційованого членства та
відповідні обов’язки:
а) Приймати й дотримуватися цінностей, принців й правил ОКСу.
б) Написати відповідну заяву, заповнити електронну анкету та отримати
позитивне рішення повноважного органу ОКСу (на основі висновків кадрової
комісії ОКСу).
в) Сприяти здійсненню місії, мети, завдань і цілей ОКСу, зокрема, принаймні
один раз протягом року з метою інформування провести презентацію
діяльності ОКСу в межах спільноти (матеріали презентації пропонує
повноважний орган ОКСу).
Права спільноти як асоційованого члена ОКСу:
а) Право делегувати й відкликати дійсних членів спільноти до складу
асоційованих членів ОКСу (максимальна кількість делегованих членів
визначається повноважним органом ОКСу).
б) Право участі в зустрічах ОКСу і діяльності структурних ланок ОКСу (через
своїх асоційованих представників).
в) Право користування електронною системою координації роботи ОКСу.
г) Право делегувати представників на Загальні Збори ОКСу з правом
дорадчого голосу (кількість делегованих представників визначається
повноважним органом ОКСу)

Інші форми участі в ОКСі
Партнери ОКСу
Статус партнера ОКСу можуть набувати міжнародні, іноземні та українські релігійні, громадські, благодійні організації, дослідницькі та освітні
установи, навчальні заклади, засоби масової інформації, організаційно
оформлені об’єднання християнських спільнот, християнські формаційні інституції (формації), церковні середовища, рухи, служіння та проекти, християнські конфесії (деномінації), діяльність яких співпадає з принципами, завданнями та пріоритетами діяльності ОКСу.
Вимоги для набуття статусу Партнера ОКСу та відповідні обов’язки:
а) Приймати цінності, принципи й правила ОКСу.
б) Написати відповідну заяву та отримати позитивне рішення повноважного
органу ОКСу (на основі висновків кадрової комісії ОКСу).
в) Сприяти здійсненню місії, мети, завдань і цілей ОКСу.
Права Партнера ОКСу:
а) Право делегувати й відкликати своїх представників до складу асоційованих
членів ОКСу (максимальна кількість делегованих членів визначається
повноважним органом ОКСу).
б) Право участі в зустрічах ОКСу й діяльності структурних ланок ОКСу,
зокрема Комітетах (через своїх асоційованих представників).
в) Право користування електронною системою координації роботи ОКСу.
г) Право делегувати представників на Загальні Збори ОКСу з правом
дорадчого голосу (кількість делегованих представників визначається
повноважним органом ОКСу)
Спостерігачі ОКСу
Статус спостерігача ОКСу можуть набувати особи, які з певних причин
не набули статусу члена ОКСу, але водночас бажають перебувати у його
інформаційному та організаційному просторі. Статус спостерігача ОКСу
також можуть набувати окремі католицькі спільноти та групи, спільноти
інших християнських конфесій (деномінацій) та інші організації.
Вимоги для набуття статусу Спостерігача ОКСу та відповідні обов’язки:
а) Заповнити відповідну анкету (в електронній формі) та отримати позитивне
рішення повноважного органу ОКСу (на основі висновків кадрової комісії ОКСу).
Права Спостерігача ОКСу:
а) Право отримувати інформацію про діяльність ОКСу.
б) Право брати участь у відкритих заходах ОКСу.

                                                                         КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                          ІII. СТРУКТУРА ОКСу:

Департамент територіального розвитку. Департамент служінь
Департаменти ОКСу
ОКС складається з чотирьох департаментів: Департамент
територіального розвитку, Департамент служінь, Департамент партнерів,
Департамент колегій ОКСу. До кожного департаменту входять відповідні
структурні ланки (відповідно: територіальні округи, комітети, колегії). За
рішенням повноважного органу ОКСу департаменти можуть бути поділені на
відділи, які об’єднуватимуть відповідні структурні ланки. Роботою
Департаменту керує голова Департаменту з допомогою Ради Департаменту, в
яку входять всі керівники відповідних структурних ланок Департаменту. Рада
Департаменту є дорадчим органом та інструментом координації роботи всього
Департаменту.
Керівник департаменту ОКСу
1. Призначається Головою ОКСу зі складу Ради ОКСу
2. Забезпечує належне функціонування і розвиток Департаменту.
3. Призначає заступників, делегує їм повноваження і формує Офіс
Департаменту (при потребі).
4. Скликає Раду Департаменту і головує на ній.
5. Формує структурні ланки Департаменту за погодженням Ради ОКСу
(відповідно до повноважень: територіальні округи, комітети, колегії) та
координує їхню діяльність.
6. При потребі за погодженням Ради ОКСу формує відділи Департаменту,
яким делегує частину повноважень.
7. Складає план заходів Департаменту (і подає на затвердження Раді
ОКСу).
8. Звітує перед Радою ОКСу і Загальними Зборами ОКСу.

Департамент територіального розвитку
Департамент територіального розвитку займається формуванням і
координацією діяльності територіальних округів. До його складу входять
територіальні округи ОКСу, які визначаються Радою ОКСу. Керівником
департаменту є один із членів Ради ОКСу. Раду департаменту формують всі
голови територіальних округів. Офіс департаменту створюється при потребі
головою департаменту.
Територіальні округи ОКСу
Територіальний округ об’єднує всі спільноти-дійсні члени, спільноти-
асоційовані члени та позаспільнотне об’єднання індивідуальних членів ОКСу.
Територіальні округи ОКСу відповідають за координацію та спрямування
діяльності ОКСу у відповідному регіоні.
Керівними органами територіального округу є збори, голова територіального округу і територіальна рада.
Збори територіального округу
До зборів територіального округу входять усі дійсні члени ОКСу цього
округу, а також представники спільнот-дійсних членів ОКСу. Участь у зборах
територіального округу можуть брати асоційовані члени ОКСу, представники
спільнот-асоційованих членів ОКСу і партнерів ОКСу.
Повноваження зборів територіального округу:
1. Шляхом голосування визначають кандидата на голову територіального
округу, затвердити якого має повноважний орган ОКСу терміном на 5 років.
2. Делегують представників для формування територіальної ради. Кожна
спільнота-дійсний член і позаспільнотне об’єднання дійсних членів має право
делегувати представників з розрахунку один представник від не менше, ніж 5
дійсних членів. Сформована Рада затверджується повноважним органом
ОКСу терміном на 5 років.
3. Висувають делегатів на Загальні Збори. Кожна спільнота-дійсний член
і позаспільнотне об’єднання має право делегувати представників з розрахунку
один представник від не менше, ніж 5 дійсних членів.
4. Розглядають і затверджують план та стратегію діяльності
територіального округу.
5. Формують подання про дострокове припинення повноважень голови
територіального округу.
6. Заслуховують і затверджують річні звіти голови територіального
округу та територіальної ради;
7. Рішення зборів територіального округу може бути ветоване Головою
чи Вищою Радою ОКСу.
Голова територіального округу
1. Забезпечує загальне функціонування територіального округу ОКСу.
2. Контролює виконання рішень зборів територіального округу,
Загальних Зборів і Ради ОКСу в межах територіального округу.
3. Представляє територіальний округ ОКСу і входить в раду
Департаменту територіального розвитку ОКСу.
4. Налагоджує контакти з партнерами ОКСу в межах територіального
округу.
5. Очолює Раду територіального округ, скликає і головує на зборах
територіального округу.
6. При потребі формує Офіс територіального округу.
7. Користується правом вето в межах територіального округу, яке
долається Радою територіального округу, Головою чи Радою ОКСу
8. Розподіляє повноваження між членами територіальної ради;
9. Звітує на зборах територіального округу про діяльність
територіального округу;
10. Розпоряджається коштами, необхідними для поточної діяльності
територіального округу.
Територіальна рада
1. Забезпечує зв’язок зі спільнотами.
2. Скликає збори територіального округу і здійснює загальне управління
територіальним округом.
3. Розпоряджається коштами територіального округу.
4. Користується правом вето щодо рішень голови територіального округу,
яке може бути подолане зборами територіального округу, Головою чи Радою
ОКСу.
5. Виносить на обговорення і затвердження зборами територіального
округу річних звітів про діяльність територіального округу.
6. Звітується перед Радою ОКСу.

Департамент служінь ОКСу
Завдання цього Департаменту полягає в об’єднанні зусиль служителів з
різних спільнот та середовищ навколо різних напрямів служінь, в якісному
розвитку і поширенню цих служінь та формації служителів для такої діяльності. Департамент ОКСу складається з Комітетів ОКСу, кожен з яких
займається розвитком конкретного напрямку служіння.
Керівником департаменту є один із членів Ради ОКСу. Раду департаменту
формують всі голови комітетів ОКСу. Офіс департаменту створюється при
потребі головою департаменту.
Комітети ОКСу
Комітет ОКСу — це організаційно сформована структурна ланка ОКСу, в
яку входять дійсні й асоційовані члени ОКСу, делеговані представники
спільнот і партнерів ОКСу з метою змістовного спрямування та забезпечення
належної взаємодії в рамках реалізації окремих напрямів діяльності (зокрема,
служінь), програм, проектів чи акцій, що здійснюються ОКСом (наприклад,
комітет заступницької молитви, комітет формації лідерів і т.д.).
Основними завданнями комітетів є:
а) Забезпечити комунікацію, координацію та об’єднання зусиль, досвіду
спільнот та окремих осіб для якісного розвитку відповідного напряму служінь.
б) Сприяти розвитку відповідного напряму служіння у спільнотах та
поширювати його на інші середовища, зокрема шляхом формування груп, які
будуть відвідувати ці середовища й передавати досвід.
в) Формувати власні або опрацьовувати існуючі формаційні матеріали
для відповідного напряму служіння та створювати програми формації на їхній
основі
г) Проводити різноманітні заходи, акції, які б створили умови для
поширення відповідних ідей служіння та належної формації нових
служителів.
Роботою комітетів керують голови комітетів.
Голови комітетів ОКСу
1. Призначаються радою ОКСу з числа дійсних членів ОKCу чи делегатів
від спільнот-дійсних членів ОКСу.
2. Забезпечують належне функціонування й розвиток комітету.
Залучають представників максимальної кількості середовищ для участі у
комітеті.
3. Координують обмін досвідом та спільну діяльність в межах відповідного напряму служіння.
4. Призначають заступників, делегують їм повноваження і формують
Офіс комітету (при потребі).
5. Звітуються перед Радою ОКСу.
6. Створюють план заходів, місійних виїздів і подають на затвердження
Раді ОКСу. Забезпечують проведення цих заходів та місійних виїздів.
7. Формують бюджет і збирають цільові кошти для функціонування
комітету
8. Організовують процес створення програми формації і відповідних
матеріалів для цієї формації.
9. Розробляють нормативні вказівки для відповідного напряму служіння і
подають їх на розгляд та затвердження Ради ОКСу.
10.Беруть участь у раді Департаменту служінь.
11.Мають повний доступо до сторінки комітету в електронній координаційній системі ОКСу.

                                                                                      КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                                      ІV. СТРУКТУРА ОКСу:
Департамент Партнерів і Департамент Колегій

Департамент Партнерів ОКСу
Департамент займається розвитком співпраці з партнерами ОКСу. Рада
Департаменту складається з координаторів партнерів. Ці координатори
визначаються самими партнерами. Представники партнерів також можуть
входити у комітети та колегії ОКСу. При потребі для ефективного управління
Радою ОКСу за поданням керівника Департаменту можуть бути введені
відділи, які об’єднуватимуть партнерів по відповідному типу.
Загалом можна виділити такі типи організацій-партнерів
1. Парафії УГКЦ, РКЦ чи православні парафії.
2. Формаційні інституції.
3. Релігійні організації, зокрема протестантські церковні спільноти.
4. Благодійні та громадські організації, соціальні проекти та ініціативи.
5. ЗМІ та видавництва.
6. Освітньо-виховні, дослідницькі та спортивні організації.
7. Бізнес-організації.
8. Рухи, церковні середовища, організаційно оформлені об’єднання спільнот.
Координатор організацій-партнерів
1. Призначаються і відкликаються організацією-партнером.
2. Займається координацією співпраці організації-партнера з ОКСом на всіх
рівнях, зокрема на регіональному рівні і рівні комітетів ОКСу
3. Бере участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу.
4. Подає список осіб від організації-партнера (затверджений керівництвом
організації) для набуття асоційованого членства в ОКСі. З їхнього складу
визначає представників в територіальних округах, комітетах чи колегіях.
5. Володіє повним доступом до сторінки Партнера в електронній
координаційній системі ОКСу.

Департамент колегій ОКСу
Департамент займається координацією діяльності колегій ОКСу. Керує
роботою департаменту голова департаменту з допомогою ради департаменту, яка складається з координаторів колегій. Координатори колегій призначаються Радою ОКСу. При потребі, для ефективного управління, Радою ОКСу за поданням керівника Департаменту можуть бути введені відділи, які
об’єднуватимуть колегії по відповідному типу.
Колегії ОКСу
Колегія ОКСу — це об’єднання дійсних і асоційованих членів ОКСу,
делегованих представників спільнот і партнерів ОКСу, яке формується за
професійною ознакою чи сферою діяльності (наприклад, колегія вчителів,
лікарів, священиків-реколектантів, богопосвячених осіб) з метою об’єднання
зусиль, випрацювання й поширення консолідованої християнської позиції у
тій чи іншій сфері суспільного життя, а також для допомоги ОКСу більш
ефективно здійснювати його мету, місію, цілі й завдання. В окремих випадках,
до складу колегій також можуть входити особи, запрошені повноважним
органом ОКСу, без статусу дійсного чи асоційованого члена ОКСу. В такому
разі вони отримують права асоційованого члена ОКСу. Колегії ОКСу
покликані стати платформою об’єднання християн на основі спільних
цінностей у межах сфери їхньої професійної діяльності.
Основними завданнями колегій є:
а) Створити організаційне середовище для християн різних професій і
напрямів діяльностей. Проводити різноманітні заходи, акції, флешмоби, які б
створили умови для поширення відповідних ідей у суспільстві.
б) Сформувати платформу співпраці й об’єднання християн на основі
спільних цінностей у межах сфери їхньої професійної діяльності, залучати
широку аудиторію християн до співпраці на цій платформі, сформувавши
відповідне інформаційне поле.
в) Координувати обмін досвідом та спільну діяльність спрямовану на
християнізацію відповідного професійного напряму на регіональному і
загальнонаціональному рівнях, зокрема через організацію форумів, семінарів.
г) Формувати відповідні заяви та резолюції для впливу на суспільство
д) Формувати пропозиції для комітетів ОКСу та інших його структурних
ланок, виходячи з професійного досвіду; сприяти розвитку всіх структурних
ланок ОКСу.
Роботою Колегій керують координатори Колегій.
Координатор колегії ОКСу
1.Призначається радою ОКСу з числа дійсних членів ОKCу чи делегатів
від спільнот-дійсних членів ОКСу.
2.Забезпечує належне функціонування і розвиток колегії, організовує її
зустрічі й діяльність. Залучає представників максимальної кількості
середовищ для участі у колегії. Створює організаційне середовище для
християн різних професій і напрямів діяльностей.
3.Координує обмін досвідом та спільну діяльність в межах Колегії на
регіональному і загальнонаціональному рівнях, зокрема через організацію
форумів, семінарів.
4.Формує відповідні заяви та резолюції для впливу на суспільство і подає
на затвердження Раді ОКСу.
5.Забезпечує зв’язок з усією колегією. Подає пропозиції для комітетів
ОКСу (чи Ради ОКСу).
6.Призначає заступників, делегує їм повноваження, формує офіс колегії
(при потребі).
7. Звітується перед Радою ОКСу.
8. Створює план заходів, і подає на затвердження Раді ОКСу, а також
забезпечує проведення цих заходів.
9. Формує бюджет і збирає цільові кошти для функціонування Колегії.
10.Бере участь у раді Департаменту колегій.
11.Володіє повним доступом до сторінки Колегії в електронній
координаційній системі ОКСу.
12. Звітує перед Радою ОКСу

                                                                                             КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                                           V. УПРАВЛІННЯ ОКСом

ЗАГАЛЬНА УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ОКСу
Загальна управлінська структура ОКСу складається із Загальних Зборів
ОКСу, Голови ОКСу, Ради ОКСу, Духовної Ради ОКСу, Ради ідентичності ОКСу,
а також Офісу ОКСу.
Духовну відповідальність за ОКС несуть два єпископи: один від УКГЦ,
інший — від РКЦ. Спільно вони мають право вето щодо рішень ОКСу, яке не
може бути подолане Загальними Зборами. Вони також можуть делегувати
священиків у Духовну раду ОКСу чи виконувати ці функції самостійно.
Відповідальні єпископи спільним рішенням можуть делегувати осіб, які
задовольняють відповідним вимогам, до складу Ради ідентичності ОКСу.
На місцевому рівні управлінська та організаційна структура складається зі
зборів територіального округу, голови і ради територіального округу.

Загальні Збору ОКСу
Загальні Збори ОКСу є вищим органом, повноважним приймати рішення зі
стратегічних питань діяльності ОКСу, визначення пріоритетів та річних планів
діяльності ОКСу, формування складу його органів управління, розподілу коштів, формування ревізійних комісій тощо.
Загальні Збори ОКСу проводяться не рідше, ніж один раз на рік. Участь з
правом голосу у Загальних Зборах ОКСу беруть делегати, визначені
територіальними округами ОКСу. Вага голосу кожного делегата визначається
кількістю осіб, які це право йому делегували в межах спільноти-дійсного члена
або територіального округу.
Повноваження Загальних Зборів:
1. Приймають рішення про внесення змін до статуту (простою більшістю)
чи ліквідацію ОКСу (більшістю, не менш як у 3/4 голосів). Збори вважаються
повноважними за будь-якої кількості присутніх делегатів за умови, що час і місце їхнього проведення було оголошено принаймні за 3 місяці до проведення.
2. Обирають голову і раду ОКСу строком на 5 років шляхом голосування
делегатів.
3. Затверджують стратегію розвитку ОКСу.
4. Розглядають скарги членів ОКСу на рішення Ради ОКСу.
5. Долають вето Ради ОКСу більшістю голосів.
6. Створюють ревізійні комісії.
7.Достроково припиняють повноваження Голови та членів Ради ОКСу.
8. Визначають участь ОКСу в інших об’єднаннях.
9. Затверджують бюджет ОКСу.
10. Заслуховують і затверджують річні звіти Голови і Ради ОКСу.

Голова ОКСу
Голова ОКСу очолює ОКС загалом і Раду ОКСу зокрема. Він обирається
Загальними Зборами терміном на п’ять років. Голова організовує діяльність
ОКСу та здійснює оперативне управління справами, головує на Загальних
Зборах, а також офіційно представляє ОКС, і є підзвітний Загальним Зборам.
Повноваження і обов’язки голови ОКСу:
1. Дбає про дотримання мети, місії, цінностей, принципів і засад ОКСу.
2. Організовує загальне функціонування ОКСу. Контролює виконання рішень
Загальних Зборів і Ради ОКСу.
3. Здійснює оперативне управління ОКСом; видає внутрішні розпорядження.
4. Затверджує рішення Ради ОКСу.
5. Користується правом вето, яке може бути подолане Радою ОКСу або
Загальним Зборами.
6. Офіційно представляє ОКС у зовнішніх відносинах.
7. Очолює Раду ОКСу і головує на Загальних Зборах. Скликає позачергові
Загальні Збори
8. Формує Офіс ОКСу.
9. Розподіляє повноваження між членами Ради ОКСу;
10.Розпоряджається коштами, необхідним для поточної діяльності ОКСу.
11. Звітує на Загальних зборах про діяльність ОКСу;
12.Користується розширеними правами доступу до електронної системи
ОКСу.

Рада ОКСу
Рада ОКСу є постійно діючим керівним органом ОКСу в період між
Загальними Зборами. Вона покликана забезпечити організацію роботи ОКСу,
прийняття тактичних рішень та формування пропозицій щодо стратегічних
питань. У Раду ОКСу входить голова ОКСу і 4 заступники, які обираються
Загальними Зборами терміном на п’ять років. Кожен з них очолює відповідний
Департамент ОКСу.
Повноваження і обов’язки Ради ОКСу. Рада ОКСу
1. Приймає рішення про прийняття, припинення та виключення з ОКСу;
2. Скликає Загальні Збори і здійснює загальне управління ОКСом.
3. Формує територіальну й управлінську структури ОКСу. Призначає
керівників всіх структурних ланок ОКСу.
4. Розпоряджаються коштами ОКСу.
5. Визначає повноваження керівників структурних ланок й умови їхнього
служіння.
6. Затверджує Положення про вступні та членські внески.
7. Затверджує атрибути ОКСу (ескізи печаток, штампів, посвідчень та
символіки).
8. Користується правом вето, яке може бути подолане Загальними Зборами.
Зокрема Рада ОКСу має право заблокувати делегування окремих осіб від
спільноти чи партнерів. Це рішення може бути подолане лише рішенням
Загальних Зборів.
9. Виносить на обговорення і затвердження Загальними Зборами річних
звітів про діяльність ОКСу та рекомендацій розподілу ресурсів на наступний рік;
10. Затверджує плани діяльності, матеріали й рішення керівників
структурних ланок ОКСу.
11. Затверджує та контролює виконання планів і програм діяльності ОКСу.

Духовна рада ОКСу
Духовна рада ОКСу складається з духівників спільнот-дійсних членів
ОКСу (призначеними відповідними повноважними церковними органами) і осіб, безпосердньо делегованими одним з відповідальних за ОКС єпископів.
Покликання духовної колегії — забезпечити душпастерську опіку учасників
ОКСу, сакраментальне служіння, допомогу у зростанні католицької ідентичності ОКСу та сприяння ефективній співпраці мирян і духовенства.
Вимоги для набуття статусу члена Духовної ради та відповідні
обов’язки:
а) Бути духівником спільноти (призначеним відповідними повноважними
церковними органами), яка є дійсним членом ОКСу чи безпосердньо
делегованим одним з відповідальних за ОКС єпископів.
б) Приймати цінності, принципи й правила ОКСу.
в) Сприяти здійсненню місії, завдань і цілей ОКСу.
г) Написати відповідну заяву, заповнити електронну анкету.
Права члена Духовної ради ОКСу:
а) Право брати участь у Загальних Зборах та зборах територіальних округів
з дорадчим голосом.
б) Право на участь у різноманітних заходах та зустрічах, які організовує
ОКС.
в) Право брати участь, зокрема в ролі духівника, у комітетах ОКСу.
г) Право здійснювати душпастирське й сакраментальне служіння в межах
ОКСу. д) Право користування електронною системою координації роботи ОКСу.
Роботу Духовної ради координує Голова Духовної ради, якого призначають
відповідальні за ОКС єпископи спільним рішенням.

Конституційна Рада ОКСу
Конституційна Рада ОКСу у разі потреби може утворюватися окремим
рішенням Загальних Зборів ОКСу. Завдання цієї Ради — це берегти ідентичність і покликання ОКСу. Роботу Конституційної Ради ОКСу координує Голова цієї ради, який обирається її членами більшістю голосів.
Вимоги для набуття статусу члена Конституційної Ради ОКСу та
відповідні обов’язки :
а) Належати до Ради ОКСу не менше семи років.
б) На момент долучення до Конституційної Ради ОКСу не входити до Ради
ОКСу.
в) Отримати позитивне рішення (більшістю голосів) Загальних Зборів чи
бути делегованим одним із відповідальних єпископів.
Права члена Конституційної Ради ОКСу:
а) Право брати участь у Загальних Зборах та роботі усіх структурних ланок
ОКСу.  б) Право призупинити будь-яке рішення ОКСу і звернутися до
відповідальних єпископів, щоб вони винесли остаточний вердикт стосовно
ситуації, що склалася.
в) Право розширеного доступу й користування електронною системою
координації роботи ОКСу.

Офіс ОКСу
Формується з метою виконання поточних завдань ОКСу та координації
його роботи, забезпечення комунікації між територіальними осередками,
забезпечення роботи сайту ОКСу тощо. Офіс ОКСу формується головою ОКСу, підпорядковується і є підзвітним безпосередньо йому. В межах Офісу можуть бути створені декілька комісій, кожна з яких виконує довірену їй функцію.
Кадрова комісія ОКСу
Кадрова комісія ОКСу формується з метою організації процесу зголошення
індивідуальних осіб, спільнот, організацій тощо для набуття відповідного
статусу в ОКСі, а також вироблення пропозицій Раді ОКСу щодо цих суб’єктів на основі зібраних про них даних.
Основні завдання кадрової комісії ОКСу. Кадрова комісія
а) Формує і слідкує за електронними формами, які заповнюють ті, хто
бажають набути відповідного статусу в ОКСі.
б) Створює інформаційні матеріали про форми участі в ОКСі та поширює
їх.
в) Робить електронне опитування всіх дійсних членах ОКСу та
представників спільнот-дійсних членів ОКСу з метою отримати їхню думку
щодо набуття відповідного статусу в ОКСі тим чи інших суб’єктом.
г) Вивчає питання готовності суб’єкта для набуття відповідного статусу в
ОКСі
д) Готує для Ради ОКСу відповідний матеріал з висновком про відповідність суб’єкта вимогам для набуття статусу в ОКСі.

                                                                                           КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                               VI. ЗУСТРІЧІ й СПІВПРАЦЯ ОКСу
Регулярні зустрічі ОКСу

З’їзд ОКСу
Проводиться навесні протягом вікенду і включає в себе:
а) Великий одноденний Фестиваль для усіх учасників ОКСу із запрошенням закордонних чи українських спікерів.
б) Ярмарок служінь і християнських проектів, де кожне середовище
може спрезентувати свою діяльність, обмінюватися досвідом, налагоджувати
співпрацю й комунікацію тощо. В рамках цього Ярмарку християнські підприємці з ОКСу можуть презентувати свою продукцію чи послуги. До участі у Ярмарку також запрошені Партнери ОКСу.
в) Навчання для лідерів та служителів від запрошених спікерів.
г) Зустріч Ради ОКСу, Рад Департаментів, Колегій та Комітетів. Вироблення плану їхньої діяльності.
д) Проведення Загальних Зборів ОКСу та формування стратегії і
загального плану діяльності ОКСу.

Літня Лідерська Школа
Літня Лідерська Школа проводиться влітку протягом 10-12 днів і покликана забезпечити грунтовну формацію для служителів та лідерів у різних напрямах християнських служінь, а також у сфері особистого, сімейного та спільнотного розвитку. Програма Школа складається з треків та воркшопів, які проводять досвідчені зарубіжні чи українські лідери та служителі; вона включає як теоретичні, так і практичні заняття; містить духовну, навчальну, тренінгову та розважально-відпочинкову частини.
Літня Лідерська Школа створює простір для проведення тренінгів,
навчань, семінарів Комітетами і Колегіями ОКСу, зокрема в межах воркшопів.

Зимова Лідерська Школа
Проводиться взимку протягом 5-7 днів. Основне завдання цієї зустрічі —
це побудова стосунків між християнами з різних середовищ, спільний відпочинок та святкування віри у затишній домашній атмосфері, отримання
пророчого ведення й вогню Духа Святого на прийдешній рік. Програма школи
включає:
а) Навчання, тренінги та духовну програму, підготовлені запрошеними
гостями, Комітетами і Колегіями ОКСу.
б) Спільне святкування Нового Року в теплій домашній атмосфері.
в) Спільний активний (наприклад, лижі) та пасивний відпочинок.
г) Організаційні зустрічі Ради ОКСу, Рад Департаментів, Комітетів та Колегій.

ОКС Поїздки
Це зустрічі, які можуть проходити в різний час, і пов’язані зі спільним виїздом на закордонні чи національні конференції, фестивалі, навчання, паломництва, відпочинки та інші заходи. Такі поїздки — це добра нагода спільно пережити пригоди, перейняти досвід, натхнення від братів і сестер з інших середовищ та один від одного, подружитися й побудувати особистісну співпрацю між спільнотами та середовищами.

Регіональні зустрічі ОКСу
Це зустрічі територіальних округів ОКСу, які зазвичай проводяться восени. Мета цих зустрічей — налагодити комунікацію між учасниками, спільнотами, формаціями і партнерами ОКСу на місцях, а також організувати час спільної молитви, ділення й формації. Зазвичай регіональні зустрічі тривають два дні, один з яких присвячений організаційним питанням, координації роботи на місцях, презентації звітів, проведенню зустрічей зборів територіального округу та територіальних рад, а інший — це духовна програма та формація для служителів спільнот та усіх учасників ОКСу в межах територіального округу.

Тематичні зустрічі ОКСу
Спеціалізовані вузькогалузеві навчання, семінари, форуми, які проводяться з метою розвитку відповідного напряму служіння, координації роботи різних середовищ, формації нових служителів чи формуванню місійних команд для відвідування спільнот, парафій тощо та передачі їм відповідного досвіду. Такі зустрічі можуть бути відкритими або закритим в залежності від мети й формату проведення. В організації цих зустрічей можуть бути задіяні один чи декілька Комітетів або Колегій ОКСу.

Загальні засади практичної співпраці ОКСу зі спільнотами, партнерами, окремими особами у рамках конкретних заходів і проектів.
Засади практичної співпраці ОКСу з спільнотами, партнерами чи окремими особами грунтується на 4 принципах:
1.Субсидіарність. У співпраці зі спільнотами, партнерами чи окремими
особами ОКС дотримується принципу субсидіарності. Це означає, що на всіх
рівнях ОКС не робить того, що ці суб’єкти можуть зробити самостійно, натомість зосереджує свою увагу на тому, що не може бути реалізоване
згаданими суб’єктами самостійно. Це забезпечує уникнення “конкуренції”
між ОКСом та її учасниками. ОКС не привласнює служіння, матеріали
спільнот чи партнерів, не конкурує з ними, не втручається у їхні внутрішні
справи. Завдання ОКСу — це розширити можливості для розвитку і
діяльності спільнот, партнерів та окремих осіб, створити умови для їхньої
комунікації, ділення досвідом, координації та співпраці за принципом
“виграв-виграв”.
2.Підрядність (цей принцип є продовженням принципу субсидіарності).
ОКС намагається максимально віддавати організацію різних подій, заходів,
зустрічей і т. д., так би мовити, на аутсорсинг найперше спільнот-дійсних
членів чи індивідуальних дійсних членів, а потім спільнот-асоційованих
членів, партнерів чи індивідуальних асоційованих членів, керуючись при
цьому поняттям історичної та загальної справедливості. При цьому ОКС
може формувати вимоги щодо змісту, форми чи умов проведення заходів та
виконання інших завдань, але не вмішується у внутрішні питання їх
організації.
Зазвичай це означає, що ОКС чи його структурні елементи дотримуються
такої послідовності дій:
а) Спочатку створюється програма завдань і заходів на основі
впорядкування пропозицій від спільнот, партнерів і т.д.
б) Потім відбувається пошук спільнот, осіб чи організацій-партнерів
(виходячи з поняття історичної і загальної справедливості), які здатні
провести захід чи виконати інше заплановане завдання та готові взяти на себе
відповідальність за це відповідно до домовленостей. ОКС сприяє тому, щоб
інші учасники ОКСу долучалися до проведення цього заходу як служителі,
помічники, а також здійснює рекламно-інформаційну підтримку.
в) У випадку, якщо немає спільнот, партнерів чи осіб, які б були готові за
це взятися, тоді приймається рішення про те, щоб відповідний орган ОКСу
займався організацією і проведенням запланованого заходу.
3. Спільність. ОКС розраховує на співпрацю зі своїми учасниками щодо
проведення всіх заходів, подій чи інших значущих форм діяльності
(видавництво книг, розробка формаційних матеріалів і т.д.). Звідси випливає,
що всі спільноти, партнери ОКСу заохочуються сприймати ОКС як партнера у
всіх формах діяльності, які вони здійснюють. З практичної точки зору це
означає, що:
а) Організатори заходів можуть розраховувати на:
і) інформаційно-рекламну підтримку ОКСу, зокрема через електронну
координаційну систему, сайт, ютуб-канал і групи у соц. мережах тощо.
іі) заохочення зі сторони ОКСу інших учасників до участі у відповідних
заходах, зокрема у пошуку служителів.
ііі) допомогу у питаннях, які організаторам складно чи неможливо
вирішити самостійно.
iv) дозвіл на використання символіки та інших атрибутів ОКСу
v) фінансову підтримку (при потребі і за рішенням повноважного органу
ОКСу).
б) ОКС, зі своєї сторони, розраховує на
i) інформування організаторами про заплановані заходи (зокрема через
електронну систему).
ii) запит до повноважного органу ОКСу про дозвіл використовувати
назву, символіку ОКСу тощо.
ііі) презентацію заходів як спільної справи організаторів і ОКСу.
iv) відкритість (якщо дозволяє формат проведення) на участь і служіння
інших учасників ОКСу.
v) дозвіл на використання назви, символіки та інших атрибутів спільнот
та організацій-партнерів ОКСу (при цьому кожного разу чітко мають бути
узгоджені умови використання).
4. Самоврядність. ОКС загалом і спільноти та партнери, зокрема, мають право організовувати заходи абсолютно незалежно один від одного, а також право відмовити у інформаційній підтримці чи відкликати можливість
використання своєї назви, символіки чи інших атрибутів у конкретних заходах
чи щодо конкретних матеріалів або форм служіння. Для цього, звичайно,
мають існувати належно обгрунтовані підстави, які вказують на суперечність
цінностей, принципів і т.д. (щоб не суперечити принципу спільності).

                                                                                                  КОНСТИТУЦІЯ ОКСу
                                                                           VII. КОМУНІКАЦІЯ Й КООРДИНАЦІЯ ОКСу

Засоби комунікації, координації та презентації роботи ОКСу

Електронна система координації роботи ОКСу
Дає можливість автоматизувати комунікацію та координацію діяльності між індивідуальними учасниками ОКСу, а також між спільнотами й партнерами ОКСу; дозволяє швидко й ефективно аналізувати всю інформацію по ОКСу, спільнотах, партнерах та індивідуальних учасниках ОКСу, робити розсилки, обмінюватися матеріалами і т.д.
Кожен учасник ОКСу матиме відповідний рівень доступу до електронної
системи координації роботи ОКСу, який встановлюється Радою ОКСу.
Загалом система дає можливість
1. Сформувати і дистанційно редагувати структуру та систему
управління ОКСом:
а) створювати та редагувати структурні ланки ОКСу, додавати опис,
вимоги, принципи, фотографії, звіти, плани, відгуки тощо;
б) призначати чи відкликати керівників відповідних структурних ланок
ОКСу;
в) запрошувати учасників ОКСу до участі в діяльності тієї чи іншої
структурної ланки ОКСу;
г) моніторити взаємозв’язок і взаємодію структурних ланок ОКСу;
д) приймати заяви на отримання відповідного статусу в ОКСі чи участь у
відповідній структурній ланці ОКСу;
е) дистанційно голосувати в “один клік” і висловлювати свою думку з
того чи іншого приводу через систему опитувальників.
2. Налагодити комунікацію і координацію:
а) робити автоматичний пошук людей по відповідних параметрах, а
також формувати розсилки по тій чи іншій темі;
б) збирати звіти, прес- і пост-релізи, формувати плани заходів і загальний
календар роботи;
в) виставляти інформацію про події у спільнотах, середовищах партнерів
та структурних ланках ОКСу. В результаті, фактично миттєво, така інформація
стає доступною для всіх учасників ОКСу з відповідним рівнем доступу;
г) виставляти молитовні прохання, оголошення та обмінюватися
пропозиціями, товарами, послугами завдяки дошці оголошень;
д) отримувати сповіщення на електронну пошту;
е) сформувати календар усіх заходів, які проводять учасники ОКСу.

3. Індивідуальним учасники ОКСу:
а) Створювати свою сторінку у системі і виставляти на ній свої фото та дані. Завдяки цій інформації система надсилатиме інформацію про різні події,
вакансії, запрошення до служіння і т.д. Це дозволить тримати кожного в курсі
потреб, можливостей та подій, які відбуваються в ОКСі;
б) подавати заявку і долучатися (як член чи спостерігач) до сторінок
структурних елементів ОКСу: спільнот, комітетів, колегій, партнерів тощо і в
такий спосіб брати участь в їхній діяльності;
в) переглядати сторінки спільнот, комітетів, інших учасників, писати
коментарі, завантажувати доступні текстові, аудіо- та відео-матеріали, а також
інформацію про заплановані події.
г) мати доступ до внутрішніх матеріалів, відео, редагування спільних
документів і т.д.;
д) формувати пропозиції до ОКСу і здійснювати автоматичні розсилки
для інформування відповідної категорії користувачів.
е) брати участь в онлайн-голосуванні стосовно різних питань.
4. Спільнотам, Партнерам та структурним ланкам ОКСу:
а) сформувати власну сторінку, де вони зможуть розміщувати
інформацію:
i) про себе з фотографіями, розклад зустрічей, напрями діяльності;
ii) контактні дані з посиланнями на свої сайти чи групи у соцмережах;
iii) заплановані події і опис проведених заходів.
б) сформувати власну бібліотеку матеріалів і обмінюватися ними;
в) запрошувати й долучати зареєстрованих індивідуальних учасників
ОКСу у якості членів структури, яку презентує ця сторінка, чи спостерігачів
(щоб вони могли отримувати відповідну інформацію);
г) проводити автоматичний пошук служителів чи осіб, які б могли
долучитися до відповідного напряму діяльності;
д) формувати автоматичні розсилки по відповідних категоріях ОКСу
(наприклад, лише по дійсних членах, по лідерах, по територіальному окрузі і
т.д.)

Сайт, Ютуб-канал ОКСу,…
Сайт ОКСу складається з двох частин: новинно-інформаційної і презентаційної. Перша зосереджена на висвітленні подій і духовної ситуації в
Церкві, світі, Україні та Віднові, а також містить статті та блоги на різні теми
релігійного характеру. Особлива увага приділяється контенту, безпосередньо
пов’язаному з ідентичністю Католицького Харизматичного Руху.
Друга частина містить інформацію про ОКС та його структурні ланки, а
також про спільноти і партнери ОКСу, проведені чи заплановані заходи та
іншу важливу презентаційну інформацію.
Сайт ОКСу також містить
а) можливість індивідуальної реєстрації (зокрема, для розсилки
спостерігачам).
б) графічне представлення структури й географії ОКСу
в) посилання на групи ОКСу у соц.мережах
е) інтерактивні елементи на кшталт, опитувальника чи можливості
подати молитовні прохання або оголошення.
є) календар заходів і дошку оголошень.
ж) контакти і можливість написати ОКСу.
з) колонку, де можна буде переглянути відео-матеріали з Youtube-каналу
ОКСу.
До наповнення обох частин сайту (тобто до написання статей, ведення
блогів чи влогів) запрошуються всі учасники ОКСу, як індивідуальні члени,
так і спільноти та партнери. Це саме стосується і Ютуб-каналу, груп у
соціальних мережах, каналів в месенджерах і т.д. Спільноти та партнери
можуть записувати (аудіо- чи відео-) навчання на зустрічах і заходах, які вони
проводять, а також анонси й пост-релізи проведених заходів. Індивідуальні
учасники можуть розвивати блоги, влоги, робити короткі репортажі різних
християнських подій, навчань, свідчень. Координувати це заповнення буде
Офіс ОКСу, а також відповідний комітет ОКСу; завдання цього комітету
полягає також в тому, щоб зорганізувати навчання і тренінги для осіб, які
бажають розвиватися у цьому напрямку служіння.

Поділитися з друзями: